Wrzesień, W. „Kilka Uwag O Pokoleniowej Sytuacji współczesnej Polskiej młodzieży”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 78, nr 1, marzec 2016, s. 229-41, doi:10.14746/rpeis.2016.78.1.18.