Kruś, M. „Publicznoprawny Charakter Roszczeń Odszkodowawczych Za wywłaszczenie nieruchomości”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 2, czerwiec 2016, s. 87-99, doi:10.14746/rpeis.2016.78.2.8.