Sepioło-Jankowska, I. „Oszustwo Podatkowe a przestępstwo Oszustwa W Prawie Polskim I Niemieckim”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 3, wrzesień 2016, s. 65-78, doi:10.14746/rpeis.2016.78.3.6.