Budzinowska, M. „Umowa O udostępnienie Skrytki Bankowej W Prawie Niemieckim”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 3, wrzesień 2016, s. 79-91, doi:10.14746/rpeis.2016.78.3.7.