Kosiński, E., i M. Trupkiewicz. „Gmina Jako Podmiot Systemu Wspierania Wytwarzania Energii Elektrycznej Z Odnawialnych źródeł Energii”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 3, wrzesień 2016, s. 93-107, doi:10.14746/rpeis.2016.78.3.8.