Fraś, A. „Stopy Zwrotu a wartość Fundamentalna spółek W świetle założenia O racjonalności inwestorów”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 3, wrzesień 2016, s. 189-03, doi:10.14746/rpeis.2016.78.3.14.