Woźniak, Z. „Praca Socjalna a Innowacje społeczne – między Rutyną I Zmianą”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 3, wrzesień 2016, s. 205-30, doi:10.14746/rpeis.2016.78.3.15.