Drozdowski, Rafał. „Praca Socjalna W zmieniającym Się społeczeństwie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 3, wrzesień 2016, s. 231-8, doi:10.14746/rpeis.2016.78.3.16.