Ciszewski, Wojciech. „Neutralność, Demokracja, uspołecznienie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 4, grudzień 2016, s. 81-91, doi:10.14746/rpeis.2016.78.4.7.