Miszczak, Anna. „Licencjonowanie Przymusowe W Prawie Unijnym Oraz Umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 4, grudzień 2016, s. 123-36, doi:10.14746/rpeis.2016.78.4.10.