Lizińska, J., i L. Czapiewski. „Manipulowanie Zyskami Przez spółki debiutujące Na GPW”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 4, grudzień 2016, s. 197-12, doi:10.14746/rpeis.2016.78.4.15.