Przybył, Iwona. „Od panieństwa Do małżeństwa: Zmiana Statusu a Transformacja tożsamości”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 78, nr 4, grudzień 2016, s. 233-46, doi:10.14746/rpeis.2016.78.4.17.