Mazur, D., i W. Żurek. „Wymiar sprawiedliwości W Polsce U Progu 2017 R. – Wyzwania I zagrożenia”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 1, marzec 2017, s. 25-38, doi:10.14746/rpeis.2017.79.1.2.