Wojnowska-Radzińska, J. „Zakaz Arbitralnego Wydalania cudzoziemców W świetle Art. 1 Protokołu Nr 7 Do EKPC I Jego Realizacja W Polskim Prawie I Praktyce – Wybrane Problemy”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 79, nr 1, marzec 2017, s. 59-71, doi:10.14746/rpeis.2017.79.1.5.