Byczyk, M. „Walka Z Terroryzmem Jako Zadanie Prawa Karnego – Uwagi Na Marginesie Wprowadzenia Do Kodeksu Karnego Art. 259a”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 1, marzec 2017, s. 73-84, doi:10.14746/rpeis.2017.79.1.6.