Miedziński, M. „Ochrona Akcjonariuszy mniejszościowych Przed Nieuzasadnioną Tezauryzacją Zysku spółki”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 1, marzec 2017, s. 119-31, doi:10.14746/rpeis.2017.79.1.9.