Wójcicka, Ewa. „Ustawa Z Dnia 11 Lipca 2014 R. O Petycjach – Uwagi Krytyczne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 1, marzec 2017, s. 159-72, doi:10.14746/rpeis.2017.79.1.12.