Umiński, P. „Znaczenie Monopolizacji W Postkeynesowskich Teoriach cenotwórstwa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 79, nr 1, marzec 2017, s. 211-22, doi:10.14746/rpeis.2017.79.1.15.