Gadkowski, T. „Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, Red. Piotr Skubiszewski, Janusz Stańczyk”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 1, marzec 2017, s. 265-8, doi:10.14746/rpeis.2017.79.1.19.