RPEiS, Redakcja. „Lista recenzentów «Ruchu Prawniczego Ekonomicznego I Socjologicznego» Za Rok 2016”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 1, marzec 2017, s. 281, doi:10.14746/rpeis.2017.79.1.23.