Włosik, K. „Płynność Przy Wycenie Akcji Na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 2, czerwiec 2017, s. 127-41, doi:10.14746/rpeis.2017.79.2.11.