Zając, J. „«Kryzys Demokracji Liberalnej I Polityka zagraniczna»: VI Sympozjum Im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 2, czerwiec 2015, s. 221-2, doi:10.14746/rpeis.2017.79.2.19.