Parysek, J. J. „Miasto W ujęciu Systemowym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 1, styczeń 2015, s. 27-53, doi:10.14746/rpeis.2015.77.1.3.