Pawłowski, Sławomir. „Konsultacje Obligatoryjne I Fakultatywne W Ustawie O Planowaniu I Zagospodarowaniu Przestrzennym a Zakres uspołecznienia procesów Planowania Przestrzennego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 77, nr 1, styczeń 2015, s. 203-17, doi:10.14746/rpeis.2015.77.1.11.