Kaczmarek, T., i M. Wójcicki. „Uspołecznienie Procesu Planowania Przestrzennego Na przykładzie Miasta Poznania”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 1, styczeń 2015, s. 219-36, doi:10.14746/rpeis.2015.77.1.12.