Kowalczyk, A., i M. Derek. „Przestrzeń Czasu Wolnego W Polityce dużych Miast”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 1, styczeń 2015, s. 311-25, doi:10.14746/rpeis.2015.77.1.17.