Tanaś, J. „Użytkowanie nieruchomości Lokalowych W Strefie Centralnej Poznania”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 1, styczeń 2015, s. 369-84, doi:10.14746/rpeis.2015.77.1.20.