Pluciński, P. „Im Lepiej, Tym Gorzej Albo Widmo Kryzysu Miejskich ruchów społecznych?”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 1, styczeń 2015, s. 409-23, doi:10.14746/rpeis.2015.77.1.23.