Brzozowski, Wojciech. „Stopniowalność Naruszeń Konstytucji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79, no. 4 (grudzień 28, 2017): 5–17. Udostępniono grudzień 11, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/11742.