Smolak, Marek. „Kultura władzy I Kultura Uzasadniania W ujęciu Davida Dyzenhausa Jako Kategorie Analizy Proponowanych Zmian W Ustawie O Sądzie Najwyższym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79, no. 4 (grudzień 28, 2017): 19–30. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/11745.