Banach, Wiesław. „Kulturowe Bariery W kształtowaniu Postaw prospołecznych wśród uczestników życia Gospodarczego W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79, no. 4 (grudzień 28, 2017): 305–312. Udostępniono luty 27, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/11747.