Hendrykowski, Marek. „Teleologia Autorstwa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77, no. 2 (styczeń 1, 2015): 27–34. Udostępniono grudzień 9, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1184.