Bonczkowski, Michał. „O Normie Parametrycznej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79, no. 4 (grudzień 28, 2017): 149-162. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/11857.