Tischner, Anna. „Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77, no. 2 (styczeń 1, 2015): 121-137. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1191.