Łączkowski, Wojciech. „Trójpodział władz a Dobro wspólne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80, no. 1 (marzec 29, 2018): 33–38. Udostępniono czerwiec 15, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12612.