Gerecka-Żołyńska, Anna. „Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw Przeciwko Dobrom Kulturalnym popełnionych W Okresie Konfliktu Zbrojnego Jako Element międzynarodowej Ochrony światowego Dziedzictwa Kulturalnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80, no. 1 (marzec 29, 2018): 255–267. Udostępniono październik 1, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12642.