Wojnowska-Radzińska, Julia. „Prawo Cudzoziemca Do odwołania W Procedurze Wydaleniowej W świetle Konwencji O Ochronie Praw człowieka I Podstawowych wolności”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, no. 3 (listopad 2, 2018): 21–34. Udostępniono styczeń 26, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/15671.