Kosiński, Eryk, i Daniel Wojtczak. „PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, no. 4 (listopad 3, 2018): 107–122. Udostępniono styczeń 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16401.