Winecki, Jan. „EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, no. 4 (listopad 3, 2018): 123–147. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16402.