Smolak, Marek. „Aksjologiczne założenia Stosowania Dyrektyw wykładni celowościowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, no. 1 (styczeń 1, 2014): 5-12. Udostępniono listopad 27, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1704.