Cora, Łukasz. „Ponowienie czynności Dowodowej W Polskim Procesie Karnym (aspekty Teoretyczne I Prakseologiczne)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80, no. 4 (grudzień 31, 2018): 197-208. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/17225.