Lipowicz, Irena. „Stan Ochrony Praw człowieka Z Perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, no. 2 (styczeń 1, 2014): 125-142. Udostępniono grudzień 9, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1777.