Suchocka, Hanna. „W Poszukiwaniu Modelu Ustrojowego Prokuratury (w świetle Prac Komisji Rady Europy «Demokracja Poprzez Prawo»)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, no. 2 (styczeń 1, 2014): 161–174. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1779.