Balcerowicz, Leszek. „Polski Wymiar sprawiedliwości Z Punktu Widzenia Ekonomii Instytucjonalnej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, no. 2 (styczeń 1, 2014): 175–190. Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1780.