Wojnowska-Radzińska, Julia. „Dostęp Cudzoziemca Do Akt W postępowaniu W Przedmiocie zobowiązania Do Powrotu – Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81, no. 1 (marzec 29, 2019): 57–71. Udostępniono czerwiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/18762.