Gerecka-Żołyńska, Anna. „Prawomocność Decyzji Prokuratorskich kończących postępowanie Przygotowawcze W świetle Dyrektywy Ne Bis in Idem”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81, no. 2 (czerwiec 28, 2019): 83–96. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19677.