Lemkowski, Marcin. „Uwzględnienie Skargi Kasacyjnej Przez Sąd Najwyższy Jako Podstawa żądania Naprawienia Szkody wyrządzonej Przez Wydanie Prawomocnego Orzeczenia Niezgodnego Z Prawem”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81, no. 2 (czerwiec 28, 2019): 97–100. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19682.