Marchewka-Bartkowiak, Kamilla. „The Concept of Index for the Assessment of Regulations’ Significance (IARS) in Regulatory Impact Evaluation”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81, no. 2 (czerwiec 28, 2019): 177–190. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19692.