Czeszejko-Sochacka, Katarzyna. „«Inność drażni jednakowość» – Kilka Uwag O Problematyce Dyskryminacji osób LGBT Ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Karnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81, no. 2 (czerwiec 28, 2019): 191–205. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19693.