Kondej, Mikołaj. „Przełamanie rezultatów wykładni językowej Zgodnie Z Zasadą nadrzędności Konstytucji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81, no. 3 (wrzesień 30, 2019): 39-52. Udostępniono styczeń 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19908.